Tutkimustuloksia ja näkökulmia sote-alan hallintoammattilaisten arjesta

Visma Publicin tutkimusraportti kuvaa sosiaali- ja terveysalan hallinnon ammattilaisten näkemyksiä edessä siintävästä sote-uudistuksesta. Siinä selvitetään myös, kuinka erilaiset hallinnon järjestelmät, kuten esimerkiksi talous- ja HR-ohjelmistot vaikuttavat heidän jokapäiväiseen työhönsä.

 

Lataa maksuton tutkimusraportti

Ja saat vastauksen mm. näihin kysymyksiin:
- Kuinka siirtymä voidaan toteuttaa ilman hallinnollisia häiriöitä?
- Mikä ohjelmistojen merkitys on tässä kaikessa?
- Entä miten muutos vaikuttaa laajemmin sote-alan hallintoon?

 

 

Mikäli annat henkilötietosi edellä kuvattuun tarkoitukseen, Visma käsittelee henkilötietojasi Visman Tietosuojaselosteen mukaisesti.

 

Digitaalisten ohjelmistojen rooli 
sosiaali- ja terveysalalla

 

Visma Public teetti verkkokyselyn terveydenhuollon ja sosiaalialan hallintotehtävissä työskenteleville kesäkuussa 2021. Kyselyn tulokset yhteen koostava raportti esittelee keskeiset löydökset sekä nostaa esiin ammattilaisten ja asiantuntijoiden näkemyksiä niin digitaalisten ohjelmistojen roolista sote-hallinnossa kuin sote-uudistuksesta laajemminkin. 

Raportista sinulle selviää... 

- Kuinka sote-hallinnon asiantuntijat suhtautuvat tulevaan uudistukseen ja kuinka siihen on varauduttu?
- Kuinka hyvin ohjelmistoja hyödynnetään sote-hallinnon piirissä
- Millainen on hyvä ohjelmisto?
- Mitä asioita tulisi huomioida, kun sote-hallinnon ohjelmistoja uusitaan tai päivitetään?